გაზიარება
აფხაიძე ნოდარ
გულის ყულაბაში ვაგროვებ  
შენი გულივით