გაზიარება
ტაკიძე დავით
*** "ესა ვართ, რაც ვართ"  ექსკლიუზივი
*** "რას მეტყვი მამავ?"  ექსკლიუზივი
*** "რაც გასაცემი არსებობდა"  ექსკლიუზივი
*** "უნდა წავიდე"  ექსკლიუზივი
დისადმი  ექსკლიუზივი
პოეტი  ექსკლიუზივი
შვილებისადმი  ექსკლიუზივი
წრე  ექსკლიუზივი