გაზიარება
ქარჩხაძე ჯემალ
ბედნიერების მაძიებელი უფლისწული  
გუბე  
იგი  
რაჰათ-ლუხუმი  
უფლისწული და გველეშაპი