გაზიარება
ქიქოძე გერონტი
ეროვნება, ენა და ესთეტიკური კულტურა  
ცხოვრება და ზნეობრივი იდეალი