Litclub.ge

ჩუმი სუნთქვა და ჩურჩული (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე)
ჩუმი სუნთქვა და ჩურჩული,
ბულბულების ჭრინი,
ძილმორეულ ნაკადულის
ვერცხლის ანაბზინი, 
ღამის შუქი და ლანდების
უსასრულო წყება,
სატრფოს სახის ცვლილებების
იდუმალი გრძნება,
კვამლა ღრუბლის ძოწეულზე
ქარვის ქარცი კვალი,
კოცნა, ცრემლი, ცისკიდურზე
დაფიონის ალი.


Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!.