ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

* * * ფრთაგაუშლელი მომწყვიტე ბუდეს ექსკლიუზივი

ფრთაგაუშლელი მომწყვიტე ბუდეს
და ყველაფერი ოცნებად დამრჩა.
იმ კარგ დღეთაგან მოპარულ წუთებს
ახლა სხვებისგან მალულად ვხარჯავ...

მხარზე დამადე მზრუნველი ხელი,
თავისუფალით მასუნთქე სუნთქვით,
წაიღე შენი ოცდაცხრა წელი,
მომეცი ჩემი ოცდაცხრა წუთი!

??????