ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

წეროები ექსკლიუზივი

მიფრინავენ!..
ზეცა მოანაღვლიანეს
შემოდგომის მიწურულზე წეროებმა!..
დაუღლელი გზის გამკვლევი დაღლიათ და
სამხრეთის ქარს მთელი მწკრივი ეწირება!..

მიფრინავენ!
ცის სილურჯეს აშავებენ
და ყივილით შველას სთხოვენ აღარავის!..
ემძიმებათ დანისლული გზა-შარები,
დიდი მთები - მარადისად ჭაღარები!..

მიფრინავენ!..
და საფრენი არ ილევა!..
აკავებენ ამოვარდნილ გულებს მკერდით!..
მიფრინავენ და მიჰყვებათ გაფრთხილებად
ჩამორჩენილ წეროს ბედი!..

მიფრინავენ!..
არც იციან: ზეცის გზები
გრძელდებიან, მოკლდებიან?..
შორს კი, შავ ზღვას ის წუთები ესიზმრება,
ქარიშხლით რომ წეროები მოკვდებიან!..

??????