ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

* * * გადაგიხადოთ რით ექსკლიუზივი

გადაგიხადოთ რით -
სიკეთე - თბილო დღეო,
და მგალობელი ჩიტით
გახარებულო ხეო?

გული თქვენს ნახვას ითხოვს -
ადრე გამხმარო ხეო,
გადაკარგულო ჩიტო,
დაღამებულო დღეო!..

??????