ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

სურათი ექსკლიუზივი

რომელიღაც სოფელში
ახლა მზე ცას ფიცულობს
ვიღაც გოგო ჩრდილში ზის,
ვიღაცის წიგნს კითხულობს.

??????