ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

* * * საკუთარი სისხლით ვწერდი ექსკლიუზივი

საკუთარი სისხლით ვწერდი,
საკუთარი მენთო პწკარი!
და ვიყავი მტრისთვის მტერი,
მეგობრისთვის - მეგობარი!

??????