ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

ჩემს კრიტიკოსს ექსკლიუზივი

ნამდვილი ტკივილებს იწუნებ!..
„ყალბი არისო!“ - იგონებ.
ო, რა გულგრილად კითხულობ
ამ სისხლით ნაწერ სტრიქონებს!

??????