ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

* * * ხორცი ჩემი განა მარტო ხორცია? ექსკლიუზივი

ხორცი ჩემი განა მარტო ხორცია?
სისხლი ჩემი განა მარტო სისხლია? -
სამშბლოზე ოცნება და ლოცვაა!
სამშობლოსთვის მიცემული ფიცია!

გული ჩემი განა მარტო გულია?
სული ჩემი განა მარტო სულია? -
საქართველოს ბეედში გადარგულია!
საქართველოს ბედით დაღდასმულია!

??????