ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

საქართველო არ მოკვდება! ექსკლიუზივი

საქართველო დამშვიდდება!
საქართველო დაწყნარდება!
მისი მტერი გაწბილდება!
მისი მტერი გამწარდება!

ჩვენი ღამეც გათენდება!
ჩვენი მნათიც აღმოხდება!
საქართველო გამთელდება!
საქართველო არ მოკვდება!

1994

??????