ბოლქვაძე ზაურ
გაზიარება

* * * არ გირჩევთ ამის დავიწყებას ექსკლიუზივი

არ გირჩევთ ამის დავიწყებას:
ტანჯვის დასასრული არ დადგება!
ტანჯვა სიცოცხლით არ იწყება!
ტანჯვა სიკვდილით არ მთავრდება!

??????