მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

ვიძახი და ვიძახი და ვიძახი  

მწუხრია თუ ღამეა თუ რიჟნაჟი, - 
ვიძახი და ვიძახი და ვიძახი: 
- ვის ხელშია ბედი ვისი, 
ვისაში?! 
ვის ხელშია ბედი ვისი 
ვისაში?!

??????