მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

მიწავ ჩემო 

შენი, მიწავ ჩემო, 
ვინც კი იცის გემო; 
როგორ დავიჯერო, - 
თავს არ შემოგევლოს! 

იმერეთო ქვემო, 
იმერეთო ზემო, - 
სიყვაროლო ჩემო, 
სიხარულო ჩემო... 
ძამა გურულებო, 
ჯიმა სამეგრელო, 
ძმაო ქართლ - კახეთო, 
მესხეთ - ჯავახეთო;
მარნის ჩვენის ეშხი 
მტერსაც ჩავახეთქოთ,
ოღონდ ჩვენს საქმეში 
ნაკლებ ჩავახედოთ. 

დიდგორისა ველო, - 
ახლა ცრემლისმგვრელო, 
კრწანისისა ველო, -
დღესაც გულისმკვლელო... 
რაღა გავაგრძელო, 
მთელო საქართველო, - 
სასოებავ ჩვენო, - 
რა ვქნა, რა გიშველო! 
შენი მიწავ ჩემო, 
ვინც კი იცის გემო;
როგორ დავიჯერო, - 
თავს არ შემოგევლოს!

??????