მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

შემოდგომის სურათები 


მწიფე ყურძნით
ხარობს თვალი , 
წელს უხვი ჩანს მოსავალი ... 
სახლის უკან 
ბღავის ბალი : 
– ვაი , ჩემი ტყაბის ბრალი ! 


II 

წვიმა გახშირდა ... 
დაჭკნა გვირილა . 
ხეზე მტრედივით 
შემოჯდა ზვინი . 
საწნახელს სისხლი 
წასკდა ცხვირიდან , - 
ჭურში ორშიმომ 
ჩატუნტრა ცხვირი . 


III 

ცეკვავს წისქვილის დოლაბი , 
ტაშისკვრაში საცერი , 
ფუჩეჩში ჩასაფრებულა 
ნედლი სიმინდი – შემწვარი ; 
აღფრთოვანება
ამ მცირე მიწიდან აღმონაცენი ,
ვით ცეროდენა კვერცხიდან 
ამოფრენილი მერცხალი , - 
ლაღად მოივლის ქვეყანას , 
შინაურია ყველგანა .

??????