მაჭავარიანი მუხრან
გაზიარება

იესოსავით 

თუ არ დააძღა შენსას იარებს 
გაუმარძღარი ყორანი შავი, 
ფრთებს თუ არ გაშლი (ორბებრ კი არა),
ფრთებს თუ არ გაშლი იესოსავით:

ვერ ახვალ ცაში, 
ვერ ახვალ ცაში, - 
მუცლით იხოხებ მიწაზე მაშინ.

გარეშე ჯვასცმის, 
გარეშე ჯვასცმის,- 
ჯერ არ ასულა არავინ ცაში. 

ცად მხოლოდ მაშინ ადის მგოსანი, - 
ფრთებს როცა გაშლის იესოსავით.

??????