გელოვანი მირზა
გაზიარება

ლეგენდა ციხეზე 

ოსტატს სურდა დასრულება მთის,
ციხე დაწნა რკინის კარებშესაბმავი,
მთა დასრულდა, თვით კი...
                                    თუმცა ეს ამბავი
შემზარავი და ამშლელი თმის!..
დღესაც ახსოვს და კედელი თრთის.
 
1938

??????