თედორაძე დავით
გაზიარება

* * * გაავდრებულა ექსკლიუზივი

გაავდრებულა,
გაწვიმებულა,
ვერ ვიხალისე წვიმით _
მძინარემ, _
რა დიდებულად ადიდებულა
წყალგველა _
ჩემი სოფლის მდინარე.

??????