თედორაძე დავით
გაზიარება

შენი სიტურფე მაბრმავებს ექსკლიუზივი

შენი სიტურფე მაბრმავებს
შენი ტრფიალი გულში მჭირს,
შენთან შეხვედრა მინდოდა
შამპანურით მთვრალს გუშინწინ.

გუშინაც მსურდი, დღესაც მსურს
ცისკრის ვარსკვლავი გიხილო,
ვასიამოვნო სულს და გულს,
სიმღერა ჩავიღიღინო.

ძილს მიკრთობს მწველი თვალები -
ზღვას დაფენილი მზის სხივი,
ცხვის გრძნობებს ავეფარები
ხევში გაწოლილ ნისლივით.

სიზმრებში აგოგმანდები,
ცალს ჩამორჩენილ გნოლივით...
სხვა რაღა გითხრა, მწყურიხარ,
წყურვილით არგაგონილით!

??????