კვასტიანი კუკური
გაზიარება

წაყვანას არ გვეკითხება ექსკლიუზივი

ყველა ჩვენგანის სიცოცხლე, სულ ჯაფას დაუღლიაო.
სიკვდილისათვის ეს მხოლოდ, ერთი დღის სავალიაო.
ჩვენ კი სიცოცხლე ხომ ღმერთმა, ცოტა ხნით მოგვცა წილადო.
სანამ ვართ ეს სიყვარული, ერთმანეთს გავუწილადოთ.
ადამიანის სიცოცხლე, გაჩენის დღიდან იწყება,
სიკვდილი მაინც, წაყვანას არასდროს არ გვეკითხება.

??????