თურმანიძე თემურ
გაზიარება

ზეცას ვბრუნდებით ექსკლიუზივი

დაიმახსოვრეთ!
დაიმახსოვრეთ!
ჩვენ კი არ ვკვდებით,
ზეცას ვბრუნდებით.
დროებითია აქ ყოფნა,
აქ ახლა რასაც ვუნდებით.
დაიმახსოვრეთ!
დაიმახსოვრეთ!
ჩვენი კი არ ვკვდებით,
ღმერთთან ვბრუნდებით,
დედამიწის ვართ მდგმურები
და წუთისოფლის სტუმრები.

??????