ო.ჰენრი
გაზიარება

ცხოვრება როგორც წმინდა მეცნიერება 

მთარგმნელი ნათაძე მაია
 
__როგორც უკვე მოგახსენეთ, _სთქვა ჯეფ პიტერსმა, _ მე არასოდეს არ მქონია განსაკუთრებული ნდობა ქალისადმი, მათ ვერაგობის, ღადრობის გამო. სრულიად უბრალო საქმეშიც კი ვერ ენდობი ქალს, როგორც ამხანაგს და თანაშემწეს. 
__მე მგონი რომ ისინი არ არიან ამგვარ ქათინაურის ღირსი _მიუგე მე, _ ჩემი აზრით მათ ღირსეულად დამსახურებული აქვთ ,,პატიოსან სქესის’’ საპატიო წოდება.
__მერე რატომ არ უნდა იყოს ,,პატიოსანი’’ ქალი? სთქვა ჯეფფიმ. _არსებობს მეორე სქესი, რომელიც ან გაიზვერაობს, ან ზედმეტს მუშაობს მათთვის. ქალის საქმეში გამოყენება კი შეილება მხოლოდ იმ დრომდის ვიდრე ვინმე არ შეეხება მის გრძნობებს, ან მის თმას.
ამის გარდა ქალის მუშაობისათვის აუცილებელ პირობად წარმოადგენს ბრტყელ-ფეხა, ნაცრის-ფერ ულვაშა ქმარი, ხუთიოდე ბავშვი, სახლი და მიწა.
__აი, მაგალითად, იყო ერთი ქვრივი, რომელიც მე და ენდი ტაკეკერმა მოვიწვიეთ ჩვენს მიერ მოწყობილ პატარა მატრიმონიალურ სააგენტოში სამუშაოდ.
__თუ თქვენ განცხადებისათვის საკმაო თანხა გაქვთ, ვსთქვათ საბარგო ურმის რკალის ტოლა შეკრული, მატრიმონიალირ სააგენოს შჰემოსავალი უზრუნველყოფილია. ჩვენ 6.000 დოლლაარად გვქონდა და დარწმუნებული ვიყავივით, რომ ორიოდე თვის განმავლობაში ამ თანხას გავაორკეცებდით _ ორი თვე, ეს ის ვადაა, რომლის განმავლობაში შეგიზლიან აწარმოვონ ჩვენს მიერ წამოწყობილ დაგვარი საქმეები, და ნუჯერსგიში პატენტი არ ამოიირჩიო.
ჩვენ შევადგინეთ დაახლოებით შემდეგი შინაარსის განცხადება: 
,,მომხიბლავ, ლამაზ, ოჯახობრივ ცხოვრების მოსიყვარულე 32 წლის ქვრივს, რომელსაც 3.000 დოლლარი და ზვირფასი მამული აქვს. სურს ხელმეორედ შეუღლება უპირატესობას აძლევს უფრო ღარიბ პიროვნებას, რომელსაც შეუზლიან შეიყვაროს შეზლებული ქალი, რადგანაც მას კარგად ესმის, რომ დაბალ წოდების ხალხში უფრო ხშირია ნამდვილი სათნოება. არც ხანში შესულ და მდარე გარეგნობის პიროვნებას დაიწუნებს იმ შემთხვევაში თუ იგი მოსიყვარულე და ერთგული იქნება, მამულის მოვლა და ფულის წესიერი გამოყენება ეცოდინება. გთხოვთ გვაცნობოთ მისამართი და დაწვრილებითი ცნობები. მარტოხელა ქალი. 
მიმართეთ აგენტებს პიტერსს და ტაკკერს, კაირო ილუნოისი.
__ჯერ _ ხნობით ყველაპერი წესიერია, _ ვსთქვი მე, როდესაც მოვათავეთ ლიტერატურული ჯღაბნა, ახლა _ ვეკითხებიმ მე _ სად არის ქალი? 
ენდიმ თავის ჩვეულებრივ წყნარ _ აღელვებულ ცქერით გადმომხედა.
__ჯეფფ _ მეუბნება ის _მე მეგონა, რომ თქვენ უკვე დიდიხანია განთავისუფლდით მაგგვარ რეალისტურ იდეებისგან.
რა საჩიროა აქ ქალი? როდესაც უოლლსტრიტში დასველებულ აქციების გროვას ჰყიდიან, განა თქვენ ფიქრობთ, რომ იმ აქციებში მართლაც ფერია იქნება? რა საჩიროა ქალი საქორწილო განცხადებაში? 
__მისმინეთ, _ვეუბნები მე,_ენდი. თქვენ იცით ჩემი წესი, რომ კანონის სიტყვის წინააღმდეგ ყოველივე არალეგალურ გალაშქრებასი გასასყიდელი საგანი აუცილებლივ უნდა არსებობდეს, რომ შეიზლებოდეს მისი ნახვა და წარმოდგენა. ამასთან პოლიციის ზომების და მატარებლის მიმოსვლის განრიგების ყოველმხრივ და ზედმიწევნითი შესწავლა მაძლევდა საშუალებას პოლიციასთან ყოველგვარ შეტაკებიდან უმტკივნელად გამოვსულიყავი იმ შემთხვევაში, თუ ხუთ-ხუთ დოლარიანი ასსიგნაცცია და ციგარა ვერავითარ დახმარებას ვერ წევდა. მასაშადამე ჩვენი გეგმის განსახორციელებლად აუცილებელია, ჩვენ შეგვეძლოს წარმოვიდგინოთ მომხლიბლავი ქვრივი, ან მისი სხეულებრივი ეკვივალენტი, მათ ლამაზი ან ულამაზო, მაგრამ ყოველივე სამემკვიდრო საკუთრებით, რომელიც აღნიშნულია ჩვენ განცხადებაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ უსათუოთ ჩავცვივდებით მსოფიო იუსტიციის ბრჭყალებში. 
__კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, შესცვალა რა თავისი აზრი, _ იქნებ ეს მართლა სჯობდეს იმ შემთხვევისთვის, თუ საფოსტო უწყება, ან მსოფლიო იუსტიცია ჩვენი სააგენტოს გამოძიება განიძრახა. მაგრამ როგორ, სად ვიშოვო ქვრივი რომელიც დაეთანხმება დაკარგოს დრო ისეთ საქორწინო გეგმაზე, რომელშიაც თვით ქორწინება არ არსებობს.

მე უთხარი ენდის, რომ ვიცნობ ამგვარ როლისათვის სრულიად შესაფერ პიროვნებას ერთმა ჩემმა მეგობარმა ზიკი ტროტერმა, რომელიც კარავში სოდის წყლით ვაჭრობდა და კბილებს გლეჯდა ერთი წლის წინათ თავისი ცოლი დააქვრივა, რადგანაც დალია რაგაც წამალი კუჭის მონებლობის წინააღმდეგ, მოხუც ექიმის მიერ გამოწერილი, მის მაგიერ, რომ მოეხმარა მალამო, რომელსაც იგი წინატ ხმარობდა. მე ხშირად ვჩერდებოდი იმათ სახლში და ვფიქრობ, რომ ჩემ მეგობრის ქვრივს ჩემთან სამუშაოდ დავათანხმებ.

პატარა ქალაქამდის სადაც ის ქვრივი ცხოვრობდა სულ სამოცი მილი იქნებოდა. ისე რომ მე გავექანა იმ რკინის გზით და ვპოვე იგი იმავე კოტეჯში,I იმავე მზეუჭვრიტეებით და მამლებით რომლებიჩ ტაშტის წინ იდგნენ. მისსის ტროტტერი საუცხოვოთ შეეფერებოდა ჩვენს საქმეს ყოველშემთხვევასჰი გარეგნულად ის მისაგები და საქებიც კი იყო. მისი მატერიალური უზრუნველყოფობა კეთილი საქმე იყო, ზიკის ხსოვნისათვის. 
__ პატიოსანი საქმე კი დაგავიწყდათ? მისტერ პიტერს _მკითხა ქალმა, როცა მე ჩემი განზრახვის შინაარსი გადავეცი.
__ მისს ტროტტერ _ ვუთხარი _ მე და ენდი ტაკერმა გამოვიანგარიშეთ რომ 3000 მამაკაცი ამდიად და უსინდისო მხარეში ჩვენის განცხადების საშუალებით მოისურვებენ თქვენთან შეუღლებას და აღნიშნულ ქონების და მამამულის მიღებას. ამ რიცხვიდან ოცდაათი ასეული ფიქრობს, სამაგიეროდ, იმ შემთხვევაში, თუ ეღირსებათ თქვენი ხელის მიღება შევთავაზოთ ზარმაც, გაუმაზღარ მაწანსწალას, დარღვეულ ცხოვრების, ცუღლუტ და ბედის საზიზღარ მაზიებლის ნახევრად ცხოველი გვამი. _ მე და ენდის _ ვეუბნები მე _ გვსურს საზოგადოების ამგვარ დამრღვევ პირებს კარგი გაკვეთილი მივცეთ.
ჩვენ ზლივს შევიკავეთ თავი დიდ საზოგადოების მალევოლენტური, მატრიმონიალურ და სააგენტოს დაარსებისგან. 
__ მაკმაყოპილებს მისტერ პიტერს, _ სთქვა მან. მე ესეც უნდა მცოდნოდეს რომ თქვენ რაიმე სამარცხვინო საქმეში არ ჩაერეოდით მაშ ჩემი მოვალეობა რაში მდგომარეობს? მე ცალ-ცალკე მომიხდება უარი უთხრა მაგ სამათას უსინდისოს, რომელზედაც თქვენ ლაპარაკობთ თუ შეიძლება მათი ჯგუფ-ჯგუფად გაძევება. 
__ არსებითად, მისსის ტრეტორ _ ვსთქვი მე _ თქვენ მხოლოდ სინეკურა იქნებით წყნარად იცხოვრებთ სასტუმროში და არავითარი მუშაობა არ დაგჭირდებათ. მე და ენდი ვაწარმოებთ მიწერ-მოწერას და საზოგადოდ ყველა საქმეებს. რასაკვირველია, იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე თქვენი ხელის ფიცხი და ჯინიანი მაძიებელი გზის ფულს იშოვის და კაიროში ჩამოსვლას მოახერხებს, რომ პირადად იმოქმედოს თავის სურვილის ობიექტზე, ან ობიექტის იმ ნაწილზე, რომელიც მას უფრო მეტად აინტერესებს _ იმ შემთხვევაში თქვენ მოგიხდებათ შეწუხდეთ და პირადად უარყოთ მისი წინადადება: თქვენ ყოველკვირეულად ჯილდოდ 25 დოლარი მოგეცემათ, გარდა სასტუმროს ხარჯებისა.

__ მაცადეთ ხუთი წუთი _ ამბობს მისის ტროტტერი _ მე ავიღებ ჩემ უმარილს, გადავცემ დარბაზის გასაღებს ჩემს მეზობრლს და შემდეგ თქვენ შეგიზლიათ ჩათვალოთ, რომ ჩემი ჯამაგირის ვადა უკვე დაიწყო.
__ ამგვარად, მე წავიყვანე მისის ტროტტერი კაიროში და მოვათავსე საოჯახო სასტუმროში, საკმარისად მოშორებით ჩემს და ენდის ბინისაგან, რომ ყოველივე ეჭვის გარეშე და წესიერად ყოფილიყოს.
შემდეგ ყველაფერი ენდის ვუამბე.
__ კეთილი, _ სთქვა ენდიმ, _ ეხლა, როცა თქვენი სინდისი დამშვიდებულია იმ მხრივ, რომ მოსაბირებელი ნამდვილად არსებობს, დაუბრუნდეთ ჩვენს თევზებს და გვერდი აუხვიოთ ცხოველებს, როგორც გამოუდეგარ საგანს. 
ამგვარად ჩვენ დავიწყეთ გაზეთებში განცხადებების ბეჩდვა და მათი მთელ მხარეში გავრცელება. ჩვენ დავკმაყოფილდიტ მხოლოდ თითო გგანცხადებით ყოველ გაზეთში. მეტის გაცემა არ შეგვეძლო, ვინაიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ მოგვიხდებოდა მრავალ კლერკების დაქირავება და ისეთ კანტორის დაარსება, რომ ლასტიკის ღეჭვის ხმაურობა თვით გენერალ _ ფოსტმეიტერს შეაწუხებდა.
ჩვენ შევიტანეთ ბანკში 2000 დოლარი მისსის ვანის იყო. მას ჩვენ ვგზავნიდით მისსის ტროტტერთან და უკანასკნელი თვით ამთავრებდა საქმეს. იყო შემთხვევა, რომ ორი თუ სამი მათგანი ჩვენთან კანტორაში დაბრუნდა და ცემით გვემუქრებოდა ტყუილ-უბრალოთ გაწეული ხარჯების ჯავრით. როდესაც შორეული პროვინციებიდან წერილების მიღება დავიწყეთ, მე და ენდის დღიურად ორას დოლარამდის გვქონდა შემოსავალი.
ერთ დღეს, როდესაც მე და ენდი მუშაობით მეტად გართულნი ვიყავით, - მე თითო და ოროლ დოლარიან ასიგნაციებს ციგარის კოლოფში ვაწყობდი და ენდი უსტვენდა ,,არა მისთვის ქორწინების ზარის რეკვა’’ , - შემოვიდა პატარა ცქვიტი კაცი და დაუწყო კედლებს ცქერა, თითქოს გენსპორის დაკარგულ სურათს ეძებსო.
რა წამს მე ის დავინახე, სიამაყე ვიგრძენი რადგანაც ჩვენ საქმეს წესიერად ვაწარმოებდით.
__ სჩანს დღეს დიდი ფოსტა მიგიღიათ? _ გვეუბნებოდა უცხო კაცუნა. 
მე ავდექ და ქუდს მოვკიდე ხელი: 
__ წავიდეთ, _ მივმართე მე _ ჩვენ დიდი ხანია გელოდებოდით. მე გიჩვენებთ ჩვენს საქონელს. როგორ გრძნობდა თავს ტედი რუზველდი, როდესაც თქვენ ვააშინგტონი დასტოვეთ?
მე წავიყვანე იმ სასტუმროში ,,გადასახედი მდინარეზე’’ და გავაცანი მისის ტროტტერი. მერე ბანკის ქვითარი უჩვენე სადაც აღნიშნული იყო ტროტტერის სახლზე 2000 დოლარი.
__ როგორც ჩანს, ყველაფერი წესიერადაა მოწყობილი _ სთქვა საიდუმლო პოლიციის აგენტმა! 
__ წესიერად არის, _ ვსთქვი მე, _ და თუ თქვენ უცოლო ბრძანდებით, ამ ლედისთან საშუალებას მოგცემთ. ორ დოლარის შესახებ ლაპარაკი არ არის საჭირო. 
__ გმადლობთ _ მიპასუხა მან _ უცოლო რომ ვყოპილიყავი, საუბარზე უარს არ ვიტყოდი.
ნახვამდის, მისტერ პიტერს.
მესამე თვის დამდეგს ჩვენ 5.000 დოლარზე საუკეთესო მეგობარი იყავი. ეს რო მმხოლოდ ჩემზე ყოპილიყოს დამოკიდებული, მე გეტყოდი: აიღეთ 2000 დოლარი, გაჰყევით თქვენი  გულის სატრფოს და ბედნიერი იყავი.
ჩვენ შეგვიზლია ასე მოვიცეთ ვინაიდან 5000 დოლარამდე უკვე ჩამოვრჩით იმ მწოვარებს, რომლებმაც თქვენი შერთვის სურვილი განაცხადეს, მაგრამ უსათუოდ საჩიროა ენდი ტაკკერთან მოლაპარაკება. ის კეთილი კაცია, მაგრამ საქმეში მეტად ფიცხია, ფინანსურ მხრივ იგი ჩემი სწორ – უფლებიანი ამხანაგი არის. მე მოველაპარაკები ენდის, ვნახოთ რას იტვის.
დავბრუნდი სასტუმროში და უამბე ენდის ეს ამბავი.
__ მე წინდაწინვე ვიცოდი, ეს ასე იქნებოდა და მოველოდი ამას _ სთქვა ენდიმ. არ შეიზლება ენდო ქალის დახმარებას ისეთ გეგმის აღსრულებაში, რომელიც მის გრძნობას და მიდრეკილებას ეხება.
__ ეს ზალიან სამწუხაროა, ენდი _ უთხარი მე _ წარმოიდგინეთ, ჩვენის წყალობით ქალის გული იმსხვრევა. 
__ მართლაც სამწუხაროა _ მიპასუხა ენდიმ. მე გეტყვით, ჯეფფ, თუ რას ვაპირებ.
თქვენ მუდამ ნაზი გულის და კეთილ-შობილურ მიდრეკილების ადამიანი იყავით. მეკი სასტიკი, ეჩვიანი მოუსვენარი ადამიანი ვარ. მე მსურს ერთხელ მაინც ვასიამოვნო: წადით მისს ტროტტერთან და უთხარით, ბანკიდან 2000 მიიღეს, მისცეს მას, ვინც შეუყვარდა და იყოს ბედნიერი.
მე მივვარდი ენდის, არფრთოვანებით ჩამოვართვი ხელი გავექანე მისს ტროტტერთან და უამბე მას ყველაფერი. მის ტროტტერი სიხარულისაგან ისევ ისე ატირდა, როგორც წინათ მწუხარებისაგან სტიროდა.
ორი დღის შემდეგ მე და ენდიმ ბარგი შევკარით და გავემზადეთ გასამგზავრებლათ. 
__ შევიარეთ წასვლის წინ მისს ტროტტერთან _ ვეუბნები მე ენდის, ის მეტად მოხარული იქნება გაგიცნოთ თქვენ და თავისი მადლობა და აღტაცება გამოგიცხადოთ.
__ არა მგონია სთქვა ენდიმ ჩემის აზრით, ჩვენ უნდა ავეჩქაროთ, რომ მატარებელზე არ დავიგვიანოთ. __ ფარულს ქამარში მე ვაწყობდი ჩვენს ფულს, _ ჩვენ მუდა მ ასე დაგვქონდა ფული, _ ენდიმ უცბათ ჯიბიდან ბანკის ბილეთების დიდი გროვა ამოიღო და გადმომცა მე სხვა ფულებთან ერტად ჩასაწყობთან. 
__ ეს რა არის? შევეკითხე მე.
__ ეს მისს ტროტტერის 2.000 დოლარია _ სთქვა ენდიმ. 
__ როგორ იშოვეთ თქვენ ეგ ფული ? _ ვკითხე მე. 
__ მან თვით გადმომცა. _ მიპასუხა ენდიმ მე თითქმის ერტი თვეა რაც კვირაში სამ-სამ საღამოს მასთან ვატრებდი.
__ მაშ იულიან იულკინსონი თქვენა ბრზანდებით? _ ვკითხე მე.
__ დიახ, მე გახლავართ __ მიპასუხა ენდიმ..

??????