რურუა ოთარ
გაზიარება

მე 

ცამ ტკივილი დამიამა,
პეშვით შევსვი ჩემი წყარო,
ღვთისმშობელმა მარიამმა
დამიცვას და შემიწყალოს.
მოვიარე მთა და ვაკე
საქართველოს ცრემლის წვეთო,
თუ ჩემს ტაძარს ვერ ავაგებ
ეს მარჯვენა მომეკვეთოს.
თუმც სული მაქვს რაინდული -
დავუდგები რა წინ ტყვიას,
მე-სამშობლოგაყიდული,
წამებული კაცი მქვია.

??????