გელოვანი მირზა
გაზიარება

შენობა ვერ გასწიეს, თუმცა ბევრი მოვიდა 

ახლაც, შუა ღამეში, შენი ნახვა მომინდა,
თითქოს გული მტკივანი შემიჩერდა ბუდეში.
შენობა ვერ გასწიეს, თუმცა ბევრი მოვიდა,
ზოგი შენზედ სათუთი, ზოგი შენზედ უხეში.
რომ შეგეძლოს გაგება, თუ რარიგად ვეწამე,
შენვე შეგძულდებოდა შენი ტლანქი მოქცევა,
როგორც სხვა დროს, ამ წუთშიც წამებაა ეს ღამე
და ძნელია გრძნობების ვნების ლაფში მოთრევა.
მაგრამ ახლაც ალერსი სხვაგან უნდა ვიყიდო,
თორემ შენ არ მოდიხარ და მომწყინდა ლოდინი,
ჩემი ბრალი არ არის, გოგო ცეცხლ-მოსაკიდო,
სხვას დაუგე საშენოდ შეწირული ლოგინი.

??????