გელოვანი მირზა
გაზიარება

დაღლილი ფრინველი 

ნეტავ, ვის შეეწიოს ეს ლოცვა საკვირველი,
ნეტავ, ვინ დაიჩემოს ვერხვი შენთვის დახრილი?
ჩემს სახლს გადააფრინდა უბინაო ფრინველი,
აბუზული, სველი და საცოდავი დაღლილი.
მეც გეძებდი წვიმაში, მაგრამ გზა ამერია,
ბევრს სახლს გადავუარე, შენსას მივუალერსე,
არ მელოდი, იფიქრე: მოჩვენება ბევრია,
ალბად, სხვას მივამზგავსე...
ალბად, გზა ამერია.

??????