ხოფერია გია
გაზიარება

* * * ორი საუკუნის წინათ ექსკლიუზივი

ორი საუკუნის წინათ ტატო
ტყუილად კითხულობდა ლექსებს
სალონში.
ჩაით ადუღებული ქალები
დამტვრეული ფრანგულით იღლიდნენ ენას,
ვითომ ტატოს უსმენდნენ და
ლექსის ჩამთავრებისას მიუტაშტაშებდნენ
პოეტს...
ტატოს ცრემლი გამორჩა იმ საუკუნეს,
რომელიც ჯერაც არ გაღვიძებულა.

??????