აბაშიძე გრიგოლ
გაზიარება

ცოტნე დადიანი 

ცოტნე დადიანი.pdf

??????