დილანი ბობ
გაზიარება

მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე) 

ნეტავ რამოდენას გაივლი გზას,
ვიდრე გიწოდებენ კაცს?
ან მტრედი რამხელას გადუფრენს ზღვას,
ვიდრე მილულავდეს თვალს?
ჭურვები იფრენენ რაოდენ ხანს,
ვიდრე დავუდებდეთ ზღვარს?
პასუხი მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს,
მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს.

ნეტავი რამდენ ხანს იდგება მთა,
ვიდრე გადარეცხავს ზღვა?
ან რამდენ ხანს ძალუძს მოთმენა ხალხს,
ვიდრე აღიმაღლებს ხმას?
როდემდე ვარიდებთ სიგლახეს თვალს,
ვითომდა ვერ ვამჩნევთ მას?
პასუხი მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს,
მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს.

რა ხანს მოუნდები ზე ახედვას,
ვიდრე დაინახავ ცას?
ან კაცი რამდენ ყურს გამოისხამს
ვიდრე გაუგებდეს სხვას?
როდემდე გავნაგრძობთ ომსა და კვლას,
კმარაო – კაცმა რომ თქვას?
პასუხი მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს,
მოჰკითხე ჩანაქროლ ქარს.
 
 

How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
Yes, ‘n’ how many seas must a white dove sail
Before she sleeps on the sand?
Yes, ‘n’ how many times must the cannon balls fly
Before they’re forever banned?
The answer, my friends, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind

How many years can mountain exist
Before it’s washed to the sea?
Yes, ‘n’ how many years can some people exit
Before they’re allowed to be free?
Yes, ‘n’ how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn’t see?
The answer, my friends, is blowin’ in the wind,
The answer is blowin’ in the wind

How many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, ‘n’ how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, ‘n’ how many deaths will it takes till he knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin in the wind,
The answer is blowin’ in the wind

??????