ქადაგიძე ნინო
გაზიარება

* * * საფიქრალი 

საფიქრალი ამიშალა
შემოდგომამ,
მინდა მხარში უსათუოდ
შე-მოდ-გო-მა!

??????