ფოცხიშვილი მორის
გაზიარება

ასი წლის ბერიკაცი სიკვდილის წინ ექსკლიუზივი

ასი წლის მაძღარს
                       ეცოტავა
                                ასივე წელი...
გაჩერდა გული...
                      არ გაჩერდა
                                რატომღაც ხელი...

ჰაერში თითქოს
                       უკანასკნელ
                                   მუდარას წერდა...
ხვეწნით ძარღვები
                                     დაგვწყვიტა ლამის:

“ერთი წუთი მაცოცხლეო,
                                      ღმერთო,
კიდევ     ე ე რ რ თ თ ი ი ...
                                      წ..ა..მ...ი...”

??????