მრევლიშვილი მაყვალა
გაზიარება

ანაო  

ანაო,
ანა-ბანაო,
არ მინდა
პირის ბანაო!
თუ პირის ბანა
არ გინდა,
ვერ წახვალ
ბებოსთანაო!

??????