ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

* * * სარკმლიდან შუქი შემოდის საკანში 

სარკმლიდან შუქი შემოდის საკანში
და შუქი აბნელებს საკანს,
თორმეტი “პატრონა“ აწყვია ნაგანში
და ფლობს პოლიციელი ნაგანს.
საკანში ხუთი აგდია პატიმარი,
თვლემენ პატიმრები მძიმედ,
იციან პატიმრებმა, არ აპატიებენ
და მაინც არ კარგავენ იმედს.
დროდადრო თვალებს ახელენ დაზარებით
და გადახედავენ მძინარედ,
მძინარედ ესიზმრებათ დიდი ყაზარმები,
სადაც უძილობა მძვინვარებს.
სხეულზე ეხებათ ცივი იატაკი,
რომელიც ახსენებთ საწოლებს
და მათ ენატრებათ ცივი ნიადაგი
და იქნებ ცივი საცოლეც.
ხვალ რომ მზე საკანში შემოვა გარედან,
თვალებს გაახელენ უცებ,
ფიქრებში გადაშლიან ყველანი კალენდარს
და ამოაცლიან ფურცელს.


??????