ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

ჩემს სეხნიას,შოთა ნიშნიანიძეს 

(ლექსი წაწერილი საკუთარ პორტრეტზე)

დახედავენ და იტყვიან უმალ:
ვინ შეუცვალა ზღაპარს სახება,
სად გაგონილა ასე ძალუმად
ქართული სახის გაპარტახება.

„მონღოლიაო“ — დასძენენ ფიცით,
შეუკურთხებენ მნახველნი სურათს,
შენ ხომ ამ გულის ამბავი იცი
და ეს სურათი მიიღე ძმურად.

??????