ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

იყო ექსკლიუზივი

იყო მეფე და იყო მთავარი,
აზნაურები და უაზნონი.
ზოგნი ბრძნე იყვნენ ვით ბალავარი,
ზოგნიც უზნეო და უაზრონი.

და სხვებიც იყვნენ არ სამყოფელნი,
მორწმუნე ჯვარის და ხან მთვარისა,
ყიდდა სამშობლოს - ფეხის მლოკველი
შაჰის, ყაენის თუ ხვანთქარისა.

თუმც ისევ იდგა ფარ-ხმალიანი,
მაგრამ სხვა ბედი ეწვია მუცელს,
თუ მოესმოდა ოქროს ჩხრიალი,
ოქროსვე ფიცი მზად იყო უცებ.

1949

??????