მრევლიშვილი მაყვალა
გაზიარება

ციგაობა 

 

გაჰკრა ბაბუა ზამთარმა,
ზეცა გაფხრიწა ნეკითა,
დაეშვა თოვლის ფანტელი,
ერთმანეთს გამოეკიდა.

 

 

მეცნო მრავალი შრიალა,
მსუბუქი ფრთების ფარფატი.
დაიგო თეთრი ფთილების
მოუთელავი ნაბადი.

 

 

აბა, გიყვარდეს სრიალი!
სამ-სამი ერთად ვეშვებით.
მაღლიდან გუნდებს გვაყრიან
ნაძვები სავსე პეშვებით.

 

 

რტოდან ჩიტუნას აფრენით
თოვლის ბზე ჩამოგვეყარა,
ამ აღმა-დაღმა სრიალში
ჩემი მგონია ქვეყანა!

 

 

 

??????