ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

* * * ო! ეს გიტარა ექსკლიუზივი

ო! ეს გიტარა ისე მოსთქვამს, ისე ქვითინებს,
რომ აღარ ძლმიძს რომ არ უსმინო.
მშინ უსმინე, სულო ჩემო, და შეისმინე:
განა გიტარა?! სული მღერის, სული უსიმო.
ო! ეს გიტარა ისე მოსთქვამს , ისე ქვითინებს,
თითქოს ვქვითინებ, თითქოს მოვთქვამ, თითქოს ეს მე ვარ,
ო! ნეტავ დასცხრეს ტკივილები გულის რითიმე,
და ნურასოდეს ეს ჰანგები ნუ მომესმება.
ო! ეს გიტარა ისე მოსთქვამს, როგორ ქვითინებს.

1953

??????