ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

* * * მე მინდა სიცოცხლე შენი ექსკლიუზივი

მე მინდა სიცოცხლე შენი,
შენ გინდა სიკვდილი ჩემი,
რადგან შენ სიცოცხლე გშვენის,
რადგან მე სიკვდილი მშვენის.

1955

??????