ჩანტლაძე შოთა
გაზიარება

* * * მე ვსაუბრობ დერეფანში ექსკლიუზივი

მე ვსაუბრობ დერეფანში მეზობელთან,
ახალგაზრდა ქალთან.
ქალი იგი ძალიან მეცოდება,
რადგან წლებით აუვსია კალთა.
ქმარი მისი ეფერება სხვა ცოლს,
თეთრს და ფაქიზს ისე, ვითარ მაწონს,
ახალგაზრდა ცოლიც ძლიერ მოწონს,
მაინც სხვასთან იზიარებს საწოლს.

1956


??????