ჭიჭინაძე გივი
გაზიარება

ჭკვიანი ბაჭია 

- ერთ ვაშლს ერთი მივუმატოთ,
რამდენია, ბაჭია? –
არ დაიბნა პაწია,
ორი ყური ასწია.


??????