ამაღლობელი რატი
გაზიარება

ცამ მზის ძნა წნა ძოწით 

ცამ
მზის
ძნა
წნა
ძოწით.

მზემ
ცის
ლეწა
კალო.
მოწი -
თალო.
მოწი
ლოყა,
მოწი
ღაწვი,

ბაგე
მოწი -
თალო
მოწი,
ქალო

??????