ტაბიძე გალაკტიონ
გაზიარება

რა დროს რომანსეროა 

გაცრეცილ და მტვერიან
ცას სინათლე კლებია.
ყვავილებზე მღერიან...
რა დროს ყვავილებია?
ცაზე ვხედავ წეროებს,
თითქო მწკრივი ღეროა.
მღერენ რომანსეროებს...
რა დროს რომანსეროა?
წყარო ხევში ვალალებს:
გაქრა გიჟი ოცნება,
ვკოცნი მე შენს დალალებს,
მაგრამ რა მეკოცნება?

1923

??????