ანფიმიადი დიანა
გაზიარება

ანტიგონე 

ყველამ დამარხოს ყველას მკვდარი
მებაღევ, გესმის?
ბრინჯს, სიმინდს, ხორბალს
– შენი ცოლის ფხვიერი ტანი, 
მკვდარ ლეკვს
– ფეხსაცმლის ძველი ყუთი
წყალს
– ცხელი პეშვი
ნაყოფს, ხის ძირას ჩამოცვენილს - 
კალთის შეშვერა.

ყველამ დამარხოს ყველას მკვდარი, 
მეთევზევ, გესმის?
ზღვაში დათესე ყველა თევზი, 
რაც ბადეს მოჰყვა, 
მტვერს ამრავლებენ ნივთები და 
დამტვერვა ნივთებს, 
ხოლო სიყვარულს 
– შენი ხელის მხარზე დამყნობა.
ყველამ დამარხოს ყველას მკვდარი, 
დიანა, გესმის?
ყველა ნაგავი დაიბრუნე ,
რაც გადაყარე, 
თაროზე მტვერი, 
მაგიდაზე ხახვის ნაფცქვენი
ყველი და პურიც გაამზადე – 
თაგვის სამხარი.

ყველამ დამარხოს ყველა მკვდარი
მერე მაჩვენოს - 
გვამი თესლივით თუ ღვივდება
წყალში დამბალი.
მარცხენა ხელი ჩემი ძმაა
ძმაა მარჯვენაც,
მარჯვენა მკვდრად და
მარცხენა კი ცოცხლად დავფალი.
ყველამ დამარხოს ყველას მკვდარი, 
ყველამ დამმარხეთ.

??????