არაბული ბაღათერ
გაზიარება

ქუდნისლა ჩამაიშალა 

ქუდნისლა ჩამაიშალა,
შიგ მაიყოლა მაღრანი;
მაღრანში, მარღის ციხეო,
კედლებ დაგეძრა მაღალი, —
წაიქცა შენი პატრონი,
ცხენიც წაექცა საღარი,
ღვარად ჩამოდის ჩაღმისკე
ცრემლების ჩამანაღვარი...

??????