გუგეშაშვილი ნინო
გაზიარება

სად ცხოვრობს ზორო ექსკლიუზივი

როცა ხიდეშლების კლუბად გადაკეთებულ საცხობში იმდენად ფართოეკრანიან კინოს მოიტანდნენ, რომ მოქმედება ეკრანზე ვეღარ დაეტეოდა, მაშინ ეს მოქმედება იქვე, მარჯვენა კედელზე გადადიოდა და ფურნეში შედიოდა.
მარჯვნივ წახრილი მაყურებლები ფურნეში სათამაშოდ შესულ ბავშვებს შესძახებდნენ:
- რა ქნა, ბიჭო, დაეწია?... 
ჰოდა, ერთხელაც რომ გაჭენდა ზორო და შევარდა ფურნეში, ე მაშინ გადაიწვა აპარატი. 
შეწყდა კინო – დარჩა ზორო ფურნეში.... 
მალე კლუბიც გაუქმდა, სოფელიც გამეჩხერდა.
მაგრამ ხიდეშლები მშვიდად არიან – ზორო მათთანაა, ფურნეში ცხოვრობს.
- ბანდერასის ზორო იყო, თუ ალენ დელონის? – იკითხა გამხიარულებულმა სტუმარმა. 
- ალენ დელონის. არაფერია, ახლა სოფელი ისე აღორძინდება, რო ბანდერასიც შევარდება ჩვენ ფურნეში. - ჭიქები შეავსო თენგიზა ხიდეშელმა - სად ერთი ზორო რო დაიცავს სოფელს და სად - ორი!

??????