იათაშვილი შოთა
გაზიარება

* * * ღუზებთან თევზები მღერიან 

ღუზებთან თევზები მღერიან

პირმოკუმულები.

 

მეზღვაურები კი კიჩოზე დგანან

და ცაში უყურებენ ჩიტებს,

რომლებიც თარგმნიან

თევზების სიმღერას.

??????