ღლონტი კახა
გაზიარება

ქართული ხუთასიანი ქორონიკონი" და ქართული ასომთავრული ანბანის გრაფიკული ნიშნები და სახელდება 

ქართული ხუთასიანი ქორონიკონი.pdf

??????