ვაჩნაძე დიანა
გაზიარება

გავაწანი სილა გ-ს... 

გავაწანი სილა გ-ს,
შევცბი,
მოვიკუნტე და 
ვიტირე.

ვიტირე,
მოვიკუნტე,
შევცბი და
გავაწანი სილა გ-ს.

შევცბი და მოვიკუნტე,
მოვიკუნტე და შევცბი, 
შევცბი, მოვიკუნტე,
მოვიკუნტე, შევცბი,
შევცბი, შევცბი, მოვიკუნტე,
შევცბი, შევცბი, მოვიკუნტე,
უსახური,
შევცბი,
იყო,
მოვიკუნტე,
ასეთი,
მოვიკუნტე,
ყოფა,
შევცბი, მოვიკუნტე, შევცბი.


გავაწანი სილა გ-ს და ვიტირე.
ვიტირე და გ-ს 
გავაწანი, გავაწანი სილა.
სილა გავაწანი გ-ს და 
ვიტირე და გავაწანი,
სილა გავაწანი, ვიტირე,
სილა გავაწანი, სილა,
ვიტირე, სილა გ-ს,
გავაწანი გ-ს,
გ-ს გავაწანი,
ვიტირე, სილა გავაწანი,
ვიტირე და გ-ს გავაწანი,
სილა გავაწანი და ვიტირე,
გ-ს სილა გავაწანი,
გ-ს.

შევცბი,
ავუხსენი,
მოვიკუნტე, ვიტირე,
გავაწანი სილა გ-ს,
ვიტირე, მოვიკუნტე,
მოვიკუნტე, ვიტირე, შევცბი,
გავაწანი სილა გ-ს,
ვიტირე, შევცბი,
მოვიკუნტე, ავუხსენი,
შევცბი, შევცბი,
გავაწანი სილა გ-ს,
ვიტირე, მოვიკუნტე,
მოვიკუნტე, ვიტირე, შევცბი.

შევცბი, მოვიკუნტე,
ვიტირე და
მოვიკუნტე, შევცბი.

და გავაწანი სილა გ-ს,
გავაწანი სილა გ-ს,
გავაწანი სილა,
გავაწანი სილა,
გავაწანი სილა,
გავაწანი,
გავაწანი,
გავაწანი,
მოვკვდი.

??????