ბუნდოვანი გიორგი
გაზიარება

წუთწამიერი უსაშველობით 

ჩაიწრიტება მოლოდინი გადამწვარ მრწამსში, 
მძაფრი შეგრძნება ხასიათში ჩაიტვიფრება. 
ტვინის კორძები გადახარშავს სულის სიგნალებს _ 
ამომქრალ სივრცეს გადაყლაპავს ქუთუთოს ლორწო 
და მკვდარი სუნთქვა ამოავსებს დღეთა ვაკუუმს! 
_ გამიხშირდება ბაგაბუგით, ნერვების სკდომა, 
ლურჯ კაპილართა, მომედება ქსელი _ სახეზე! 
იმძლავრებს ხველა, ხმის იოგებს შემუსრავს ჭირი, 
მსუსხავი ტკენა ყრუ კივილით გამომაშტერებს, 
ო, ძალზედ ნელა, უჩქარებლად გავთახსირდები!.. 
ტერფის ნაოჭში ჩასახლდება მანძილთა რიცხვი, 
დამარტყამს ზურგზე სველ კიდურებს არსთა სიმრუდე _ 
განწონილ სიტყვებს გაიმეტებს სევდის ქურუმი! 
მოვხვეტავ თმებით, სხეულიდან, უჯრედთა მასებს, 
მაკროსამყარო მილიარდჯერ შემიმცირდება; 
მლიქვნელ მიმიკას შემახვედრებს თვალთა ფართხალი, 
შემეშინდება საკუთარი ბიოგრაფიის, როგორც სიგიჟის!.. 
_ ჩაშხრიალდება მოლოდინი მრწამსის მილებში, 
მძაფრი შეხება, ზეგუმანთან, გამითავისებს!..

??????